Το 2018, δημιουργήσαμε την πρωτοβουλία “Βόλος, πόλη προσβάσιμη” για τους συμπολίτες μας με αναπηρία.