Στήσαμε με φίλους την πρωτοβουλία “Θάλασσες της Μαγνησίας: Καθαρισμός και Ανακύκλωση”.