Το 2017 δημιουργήσαμε το Ελληνικό Φόρουμ για το Ψηφιακό Μέλλον, βάζοντας στην ατζέντα το ζήτημα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.