Μιλώντας για τον βολιώτη υπουργό Γεώργιο Καρτάλη το 2017.