Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Απο 25 Μαΐου 2018, ισχύει ο νέος γενικός κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων, ευρύτερα γνωστός ως GDPR (General Data Protection Regulation) ή ΓΚΠΔ.

Ο νέος κανονισμός αποτελεί το σημαντικότερο κανονιστικό πλαίσιο για τον επιχειρηματικό και μή κόσμο, καθώς και οργανισμούς και άτομα. Ουσιαστικά καθορίζει και καθιερώνει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου επιχειρήσεις και μή θα συλλέγουν, θα χειρίζονται και θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ατόμων που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κανονισμός δεν αφορά μόνο κάποιους συγκεκριμένους τύπους επιχειρήσεων ή οργανισμών ή ατόμων και προφανώς δεν περιορίζεται στους τομείς πωλήσεων και marketing. Καλύπτει οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό ή άτομο, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, που στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της συλλέγει, χειρίζεται και επεξεργάζεται, άμεσα ή έμμεσα, προσωπικά δεδομένα.

Ως προσωπικό δεδομένο χαρακτηρίζεται κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο και με βάση την οποία αυτό μπορεί να ταυτοποιηθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα προσωπικών δεδομένων είναι το όνομα, το email, ο ΑΦΜ, αλλά και οι φωτογραφίες, οι πληροφορίες για απόψεις και πολιτικές πεποιθήσεις κλπ.

Βασικές υποχρεώσεις σύμφωνα με το νέο κανονισμό

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Γραφείο του Διδάκτωρ Πολιτικής Οικονομίας – Χρήστου Τριαντόπουλου και για τα σχετικά δικαιώματά σας.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία εκουσίως παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών καταγράφονται από το Γραφείο του Διδάκτωρ Πολιτικής Οικονομίας Χρήστου Τριαντόπουλου. (στοιχεία επικοινωνίας: Π. Μελά 34, Τ.Κ. 38333, Βόλος, Τηλ. 24210 31315 – e-mail: [email protected] ).

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αποστολής ενημερωτικού υλικού του Γραφείου, δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, newsletters, προσκλήσεων και άλλων αποστολών και κλήσεων συναφών με την εν λόγω δραστηριότητα, ενώ είναι δυνατό να επεξεργάζονται και για στατιστικούς λόγους. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται από το Γραφείο κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας του Διδάκτωρ Πολιτικής Οικονομίας Χρήστου Τριαντόπουλου εκτός εάν ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Η προστασία, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του δικτυακού τόπου https://triantopoulos.vote  διέπεται, επίσης, από τους όρους και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού μπορείτε να το βρείτε στο eur-lex.europa.eu_legal_content, link εδώ

Εάν επιλέξετε να παρέχετε προσωπικά δεδομένα ή να συναινέσετε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων τα οποία μας έχετε ήδη παράσχει, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε και να διορθώσετε ή και να διαγράψετε τα δεδομένα αυτά καθ’ οιανδήποτε στιγμή. Εάν αποφασίσετε να διακόψετε την εγγραφή σας από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, το Γραφείο του Κυρίου Τριαντόπουλου, θα μεριμνήσει ώστε τα δεδομένα να απομακρυνθούν. Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διατίθενται και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, που δεν συνδέονται με το Γραφείο, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Το Γραφείο του Διδάκτωρ Πολιτικής Οικονομίας Χρήστου Τριαντόπουλου χρησιμοποιεί τεχνολογία και μέτρα ασφαλείας, κανόνες, καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εσφαλμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή. Το Γραφείο διατηρεί τον έλεγχο και την ευθύνη στη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Γραφείο του Διδάκτωρ Πολιτικής Οικονομίας Χρήστου Τριαντόπουλου ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας και την άσκηση αυτών, παραμένουμε στη διάθεσή σας στο e-mail: [email protected]

Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600,

Fax: +30 210 6475628,

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης: 25/05/2018

Ενημερωτικό newsletter

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις.