Συζητώντας στο Βόλο, το 2017, για την έξοδο από την κρίση.