Μιλώντας για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στον Αλμυρό.