Το 2016 δημοσιεύθηκε το βιβλίο μας «Χάρτης Εξόδου από την Κρίση».