Μιλώντας για τη Μαγνησία στο 12ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το 2018.